Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 29/10/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ