Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 03/12/2021