Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 05/08/2022 *** ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ