Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 17/06/2022