Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου, Κοπή και Φόρτωση σε φορτηγά αυτοκίνητα, του αλατιού της αλυκής Ν. Κεσσάνης